Nasza misja

Misja Wrocławskiego Centrum Rozwoju Człowieka

Jesteśmy tu dla każdego człowieka, który poprzez trudności napotkane w życiu potrzebuje wsparcia. Wierzymy, że każda osoba ma prawo do przeżywania swojego życia zgodnie ze swoimi pragnieniami i potrzebami. Chcemy rozwijać świadomość człowieka oraz wspierać go w czynnościach dnia codziennego. Przeżywanie rzeczywistości i dojście do etapu, w którym człowiek jest w stanie być „tu i teraz” jest jednoznaczne z polepszeniem dobrostanu psychicznego.

Taki właśnie cel ma nasza Fundacja – wspierać ludzi w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie, a w konsekwencji poszerzaniu świadomego rozwoju i osiągnięciu poczucia szczęścia,

Kolejnym z założeń Fundacji jest edukowanie ludzi na temat spektrum autyzmu, który w naszej filozofii jest odmiennym wzorcem rozwojowym. Ważne jest dla nas kształtowanie prawidłowego postrzegania specyfiki rozwoju osób w spektrum. Jesteśmy tutaj aby uzmysławiać społeczeństwo, że inaczej wcale nie znaczy gorzej. Przyzwyczajać środowisko do odmienności, zauważania swoich potrzeb oraz pragnień drugiego człowieka, wyrażania emocji, angażowania się w sprawy dla siebie ważne i umiejętności tolerancji zachowań człowieka, które zawsze mają swoje podłoże.

Taki właśnie cel ma nasza Fundacja – wspierać ludzi w spektrum autyzmu, by lepiej zrozumieli swoje potrzeby i pragnienia, rozwijali swoje pasje oraz zaakceptowali swoją odmienność rozwojową.

Każdy człowiek jest specjalistą od swojego życia.

Misja