Skąd pomysł?

Skąd pomysł na założenie fundacji?

We Wrocławskim Centrum Rozwoju Człowieka kierujemy się przekonaniem, że każdy jednostkowy szlak życiowy stanowi niepowtarzalną ekspertyzę danej osoby. Naszym celem jest wspieranie holistycznego podejścia do człowieka, uwzględniając jego zachowania, potrzeby, emocje i pragnienia rozwoju osobistego.

Nasze centrum zostało stworzone z zamiarem promowania metod terapii bez przemocy, otwierania oczu na kompleksową naturę ludzkiej psychiki oraz wyjaśniania powodów, dla których czasem wykazujemy się odmiennymi od norm społecznych reakcjami. Dążymy również do obalenia stereotypów i błędnych przekonań dotyczących osób ze spektrum autyzmu oraz jednostek przeżywających kryzys emocjonalny.

Fundacja pragnie być głosem tych, którzy nie są w stanie sprzeciwić się szkodliwym i przestarzałym metodom terapii oraz organizacjom je popierającym. Naszym celem jest aktualizacja wiedzy wszystkich pracowników, którzy na co dzień stykają się z osobami rozwijającymi się ze spektrum autyzmu lub borykającymi się z kryzysem emocjonalnym. Chcemy zapewnić, że szkodliwe opinie, przestarzałe metody terapii oraz zaniedbania nie będą dłużej miały miejsca w ich praktykach.

W naszym przekonaniu, poprzez głębsze zrozumienie siebie, jednostka zyskuje siłę i odzyskuje harmonię. Naszą misją jest udowodnienie, że rozwój osobisty poprzez introspekcję stanowi klucz do wzrostu siły wewnętrznej oraz odnalezienia harmonii w życiu.

pomysl