Skąd pomysł?

Skąd pomysł na założenie fundacji?

Wychodzimy z założenia, że każdy człowiek jest specjalistą od swojego życia. Chcemy wspierać holistyczne podejście do człowieka. Akceptować jego zachowania, bazować na potrzebach, emocjach i chęci rozwoju własnego “ja”.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Człowieka powstało, by wspierać metody terapii bez przemocy, otwierać oczy na specyfikę ludzkiej psychiki, wyjaśniać dlaczego czasami postępujemy w sposób odmienny społecznie, niszczyć stereotypizacje oraz błędne założenia dotyczące osób w spektrum autyzmu, a także ludzi, którzy aktualnie przeżywają kryzys emocjonalny.

Fundacja chce być głosem osób, które nie są w stanie przeciwstawić się krzywdzącym i nieaktualnym metodom terapii i popierającym je organizacjom. Pragniemy uaktualniać wiedzę wszystkich tych, którzy stykają się w swojej pracy z osobami rozwijającymi się ze spektrum autyzmu i/lub znajdują się w kryzysie emocjonalnym, żeby krzywdzące opinie, nieaktualne metody terapii lub zaniechania nie były ich udziałem.

Chcemy udowodnić, że poprzez głębszy wgląd w siebie człowiek jest w stanie wzrosnąć w siłę i odzyskać harmonię.

pomysl