Co możemy Ci zaoferować?

Terapia logopedyczna

Zajęcia indywidualne  dla dzieci są  zorientowane na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i wsparcie rozwoju mowy w sposób dostosowany do unikalnych potrzeb każdego uczestnika. Nasze podejście opiera się na personalizacji terapii, tworząc inspirujące środowisko sprzyjające postępowi.

W ramach zajęć indywidualnych z terapii logopedycznej dla dzieci ze spektrum autyzmu oferujemy:

  • Poszerzanie wiedzy na temat specyfiki komunikacji i mowy w kontekście spektrum autyzmu.

  • Indywidualne ćwiczenia mające na celu poprawę artykulacji, płynności mowy i umiejętności gramatycznych.

  • Naukę odczytywania i wyrażania własnych potrzeb werbalnie i niewerbalnie.

  • Wspieranie rozwoju umiejętności słuchania i reagowania na komunikaty innych.

  • Kreowanie bezpiecznej atmosfery, sprzyjającej aktywnemu uczestnictwu w terapii.

  • Indywidualne podejście do każdego dziecka, dostosowane do jego specyficznych potrzeb.

Aby zapisać dziecko na zajęcia indywidualne z terapii logopedycznej wystarczy zapisać się na “konsultację logopedyczną” w naszym systemie:

Koszt pierwszej konsultacji: 130 zł. 

Koszt terapii logopedycznej: 170 zł/ wizyta