Co możemy Ci zaoferować?

Psychoedukacja osób ze spektrum autyzmu

Psychoedukacja stanowi proces przekazywania wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych i społecznych. W ramach naszej oferty skierowanej do osób ze spektrum autyzmu, koncentrujemy się na rozwijaniu świadomości i umiejętności, mających na celu zwiększenie samodzielności i jakości życia.

Oferta psychoedukacji dla osób ze spektrum autyzmu obejmuje:

 • Poszerzanie wiedzy na temat spektrum autyzmu,

 • Naukę odczytywania własnych potrzeb,

 • Poprawę komunikacji,

 • Poszerzanie samoświadomości,

 • Wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami,

 • Rozwijanie wsparcia emocjonalnego,

 • Zmianę nastawień i przekonań dotyczących trudności dnia codziennego,

 • Identyfikację i eksplorację uczuć,

 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów.

Aby skorzystać z psychoedukacji, wystarczy:

Zgłosić się na konsultację wstępną (130 zł). Po konsultacji, jako zespół interdyscyplinarny, określimy priorytety terapii, formy wsparcia. Dobierzemy odpowiedniego specjalistę, ustalimy częstotliwość sesji oraz miejsce prowadzenia terapii.

Sesje trwają 50 minut i są dostępne za kwotę 170 zł.

 

Co trzeba zrobić żeby zapisać się na psychoedukację?

Po konsultacji wstępnej ze specjalistą, jako zespół interdyscyplinarny będziemy w stanie określić:

 • priorytety psychoedukacji,
 • sposoby wspierania,
 • dobieramy odpowiedniego specjalistę,
 • określamy częstotliwość psychoedukacji,
 • decydujemy o środowisku, w którym będziemy prowadzić psychoedukację.