Co możemy Ci zaoferować?

Psychoedukacja rodziców
szukających wsparcia

Psychoedukacja dla rodziców jest dedykowanym procesem przekazywania wiedzy na temat funkcjonowania jednostki w różnych aspektach życia i społeczeństwa. Nasza oferta skupia się na poszerzaniu wiedzy i umiejętności rodziców, aby lepiej zrozumieli i efektywniej wspierali swoje dzieci, zwłaszcza w przypadku spektrum autyzmu.

W ramach psychoedukacji dla rodziców obejmujemy:

 • Poszerzanie wiedzy na temat spektrum autyzmu,

 • Naukę odczytywania własnych potrzeb,

 • Poszerzanie świadomości na temat spektrum autyzmu,

 • Poprawę komunikacji,

 • Poszerzanie samoświadomości,

 • Wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami,

 • Rozwijanie wsparcia emocjonalnego,

 • Zmianę nastawień i przekonań dotyczących trudności dnia codziennego,

 • Identyfikację i eksplorację uczuć,

 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów.

Aby skorzystać z psychoedukacji dla rodziców, wystarczy:

Zgłosić się na konsultację wstępną (130 zł). Po konsultacji, jako zespół interdyscyplinarny, określimy priorytety psychoedukacji, dobierzemy odpowiedniego specjalistę, ustalimy częstotliwość sesji oraz miejsce prowadzenia psychoedukacji.

Sesję trwają 50 minut i są dostępne za kwotę 170 zł.

 

ychoedukacja ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych.

Psychoedukacja rodziców dla zrozumienia potrzeb dziecka:

 • poszerzanie wiedzy na temat spektrum autyzmu,
 • nauka odczytywania własnych potrzeb,
 • poszerzanie świadomości na temat spektrum autyzmu,
 • poprawienie komunikacji,
 • poszerzanie samoświadomości,
 • wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami,
 • rozwijanie wsparcia emocjonalnego
 • zmiana nastawień i przekonań na temat trudności dnia codziennego,
 • identyfikacja i eksploracja uczuć,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów.

Co trzeba zrobić żeby zapisać się na psychoedukacje?

Po konsultacji wstępnej ze specjalistą, jako zespół interdyscyplinarny będziemy w stanie określić:

 • priorytety psychoedukacji,
 • sposoby wspierania nastolatka,
 • dobieramy odpowiedniego specjalistę,
 • określamy częstotliwość psychoedukacji,
 • decydujemy o środowisku, w którym będziemy prowadzić psychoedukacje.