Co możemy Ci zaoferować?

Zajęcia grupowe
dla osób w spektrum autyzmu

Podział grup ze względu na wiek:

Młodziaki 5-7 r.ż. Średniaki 8-12 r.ż. Starszaki 13-16 r.ż. Dorośli 18 i wyżej
 • wyjścia poza ośrodek
 • integracja
 • zajęcia kulinarne
 • arteterapia
 • muzykoterapia
 • choreoterapia
 • gry i zabawy
 • nauka komunikowania się z drugim człowiekiem
 • rozwijanie samodzielności
 • doskonalenie funkcji motoryki małej i dużej
 • wyjścia poza ośrodek
 • integracja
 • zajęcia kulinarne
 • arteterapia
 • muzykoterapia
 • choreoterapia
 • gry i zabawy
 • warsztaty na bazie własnych zainteresowań
 • nauka komunikowania się z drugim człowiekiem
 • rozwijanie samodzielności
 • wyjścia poza ośrodek
 • integracja
 • zajęcia kulinarne
 • arteterapia
 • muzykoterapia
 • choreoterapia
 • gry i zabawy
 • warsztaty na bazie własnych zainteresowań
 • nauka komunikowania się z drugim człowiekiem
 • poruszanie tematyki dojrzewania
 • wyjścia poza ośrodek
 • integracja
 • zajęcia kulinarne
 • arteterapia
 • muzykoterapia
 • choreoterapia
 • gry i zabawy
 • warsztaty na bazie własnych zainteresowań
 • nauka komunikowania się z drugim człowiekiem
 • wieczorne spotkania towarzyskie w grupie
 • poruszanie tematyki seksualnej

Co trzeba zrobić żeby zapisać się na zajęcia grupowe?

(Dla grup „młodziaki” i „średniaki” na konsultacji obowiązkowa jest obecność rodzica, na starszakach prosimy o połowiczną obecność dziecka)

Po konsultacji wstępnej ze specjalistą, jako zespół interdyscyplinarny będziemy w stanie określić:

 • do jakiej grupy zapiszemy dziecko,
 • czy stan emocjonalny dziecka/dorosłego pozwala na udział w grupie,
 • chęci uczestnictwa w zajęciach,
 • czy program zajęć jest odpowiedni dla uczestnika

Konsultacja (online lub stacjonarna) 50 min – 130 zł

Koszt zajęć grupowych 50 min – 70 zł