Co możemy Ci zaoferować?

TUS, autorska metoda

Zajęcia grupowe dla dzieci ze spektrum autyzmu stanowią integralną część naszej oferty, skupiającą się na rozwijaniu umiejętności społecznych i dostosowanym wsparciu w grupowym środowisku. Nasze podejście opiera się na psychoedukacji oraz tworzeniu bezpiecznej przestrzeni, sprzyjającej rozwojowi każdego uczestnika.

W ramach zajęć grupowych dla dzieci ze spektrum autyzmu oferujemy:

 • Poszerzanie wiedzy na temat spektrum autyzmu w sposób dostosowany do zrozumienia i potrzeb każdego dziecka.

 • Naukę komunikacji i współpracy w grupie.

 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych potrzeb.

 • Poszerzanie świadomości społecznej i kulturowej.

 • Wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami interpersonalnymi.

 • Rozwijanie emocjonalnej inteligencji.

 • Kreowanie pozytywnego nastawienia do interakcji z rówieśnikami.

 • Identyfikację i eksplorację uczuć w kontekście grupowym.

 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w grupie.

Po konsultacji wstępnej ze specjalistą, jako zespół interdyscyplinarny będziemy w stanie określić:

 • do jakiej grupy zapiszemy dziecko,

 • czy stan emocjonalny dziecka/dorosłego pozwala na udział w grupie,

 • chęci uczestnictwa w zajęciach,

 • czy program zajęć jest odpowiedni dla uczestnika

Konsultacja wstępna (online lub stacjonarna) 50 min – 130 zł

Koszt zajęć grupowych 50 min – 80 zł


Zapisz się na konsultację wstępną

Po konsultacji wstępnej ze specjalistą, jako zespół interdyscyplinarny będziemy w stanie określić:

 • do jakiej grupy zapiszemy dziecko,
 • czy stan emocjonalny dziecka/dorosłego pozwala na udział w grupie,
 • chęci uczestnictwa w zajęciach,
 • czy program zajęć jest odpowiedni dla uczestnika

Konsultacja (online lub stacjonarna) 50 min – 130 zł

Koszt zajęć grupowych 50 min – 80 zł