Potrzeby osób ze spektrum autyzmu

Zadaniem rodziców/opiekunów jest zaspokajanie przede wszystkim potrzeby bezpieczeństwa dziecka, obniżenia poziomu lęku, budowanie jego samooceny, poszerzanie umiejętności interpersonalnych. Niektóre osoby ze spektrum autyzmu posiadają zdolność szybkiego uczenia się, jeśli zapewni się im odpowiednio dobrane warunki kształcenia i środowisko. Zajęcia należy dzielić na małe bloki w oparciu o indywidualny program, którego celem jest przygotowanie dziecka do optymalnego funkcjonowania interpersonalnego oraz społecznego, na miarę jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Warto obserwować swoje dziecko i kierować się jego dobrem, obserwując progres, przyrost jego umiejętności i zachowań oraz jakość życia.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby ze spektrum autyzmu lubią schematy, utarte wzorce postępowania, rutynę, ograniczone angażowanie bodźców oraz zadania, które wymagają zachowania określonych reguł. Różnorodność zajęć i aktywności jest jednak ważna, bowiem  nie można jednoznacznie wskazać, że któraś forma jest bardziej korzystna czy lepsza od innej. Uwzględniamy przy tym odpowiednią przestrzeń do zajęć, oraz indywidualne potrzeby każdego dziecka. Zwracamy uwagę na to, że  zróżnicowanie rozwojowe w tej grupie jest ogromne. Nasze dziecko może być  bardzo wrażliwe słuchowo, z niską wrażliwością wzroku. Inne dziecko  może mieć ogromne potrzeby płynące ze wszystkich zmysłów i będzie osobą poszukującą bodźców. Jeszcze inne będzie niezwykle wrażliwe na zmysł węchu, dotyku, możliwości kombinacji jest wiele, dlatego sprzeciwiamy się w naszej pracy utartym schematom. Każde dziecko jest inne i wyjątkowe, dlatego wymaga indywidualnego traktowania. Na zajęciach poznajemy potrzeby każdego dziecka i dopasowujemy metody/formy pracy do ich potrzeb.

Tekst autorski: Aleksandra Kotala

pedagog specjalny, nauczycielka języka polskiego, która w swoich metodach bazuje na bez przemocowej edukacji, osoba pełna zrozumienia i wsparcia dla specyfiki spektrum autyzmu