Psychoedukacja

Na czym polega psychoedukacja?

Pierwszym i podstawowym elementem pracy nad własnymi emocjami powinna być edukacja. Psychoedukacja potrzebna jest szczególnie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych w życiu możliwe jest zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań.

Psychoedukacja może być pomocna przy wszelkiego typu trudnościach. Może być przydatna w celach edukacyjnych, zajęciach wspomagających rozwój.

W naszej pracy koncentrujemy się na prawidłowej, wrażliwej reakcji opiekuna na cierpienie dziecka. Otoczenie opieką, uspokajające reakcje i działania opiekuna uczą i podkreślają, że przykre uczucia oraz czynniki stresogenne mijają, jeżeli posiada się np. koła ratunkowe. Uczymy dzieci w jaki sposób komunikować swoje emocje, odczucia, przeżycia. Z kolei komunikowanie swoich uczuć przez dziecko daje możliwość do pokazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stanem emocjonalnym a zewnętrznym zdarzeniem.

Tekst autorski: Aleksandra Kotala

pedagog specjalny, nauczycielka języka polskiego, która w swoich metodach bazuje na bez przemocowej edukacji, osoba pełna zrozumienia i wsparcia dla specyfiki spektrum autyzmu