Wrażliwość na bodźce zewnętrzne – hałas.

Na pewno niejednokrotnie osobom przebywającym przez dłuższy czas w hałasie zdarzyło się odczuwać z tego powodu bóle głowy, uczucie pobudzenia/niepokoju, problemy z koncentracją, rozdrażnienie. Objawów  negatywnego wpływu na hałas jest wiele. Badania wskazują na dużo wyższy poziom kortyzolu (hormonu stresu) w organizmie człowieka, który przez długi czas narażony jest na wysokie, głośne dźwięki. Wyobraźmy więc sobie, co może odczuwać osoba, która ma wrodzoną wrażliwość na hałas i pomnóżmy sobie to uczucie razy sto. Niezbyt miłe uczucie? Z nadwrażliwością słuchową u dzieci w spektrum autyzmu spotykamy się bardzo często. Ich przejawem mogą być różnorodne zachowania np.

  • zatykanie uszu rękami, uciekanie od hałasów, niespodziewanych dźwięków, lęk
  • niechęć do wychodzenia z domu (ruch uliczny- niespodziewane hałasy np. pies)
  • strach, lęk przed burzą, silnym deszczem, wiatrem,
  • trudności z zasypianiem- brak możliwości „wyłączenia się”

Dekoncentracja, niemożność skupienia się, a nawet agresywne zachowania naszego dziecka w szkole mogą być powiązane ze zbyt dużym natężeniem bodźców zewnętrznych, np. w szkole, na ulicy.

W naszej pracy skupiamy się na tym, by nauczyć dziecka radzenia sobie z bodźcami zewnętrznymi, które generują niepotrzebny stres, mają wpływ na nasze emocje, a co za tym idzie na całe nasze życie. Wiele osób w spektrum autyzmu ma trudności z radzeniem sobie z codziennym napięciem i minimalizowaniem go w życiu codziennym. Duże znaczenie odgrywają w tym aspekcie zajęcia, które zwiększają świadomość radzenia sobie z czynnikiem stresogennym, które może powodować hałas. np. psychoedukacja.

Tekst autorski: Aleksandra Kotala

pedagog specjalny, nauczycielka języka polskiego, która w swoich metodach bazuje na bez przemocowej edukacji, osoba pełna zrozumienia i wsparcia dla specyfiki spektrum autyzmu