Rozwój pasji i zainteresowań jako podstawa nowoczesnej terapii.

Należy pamiętać, że dziecko oczekuje wsparcia oraz poprowadzenia ku jego rozwojowi, a nie realizowania aspiracji rodzica, opiekuna czy nauczyciela (Tak, niestety, zdarza się!).

Niektóre osoby ze spektrum autyzmu mają nietypowe zainteresowania, w obszarze których mogą stać się specjalistami najwyższej rangi. Barbara Olszewska twierdzi, że wyznacznikiem ludzkiego działania nie są wyłącznie możliwości (sprawności, zdolności, umiejętności) wskazujące, co i jak człowiek potrafi zrobić biegle, ale również preferencje oraz zainteresowania świadczące o jakości funkcjonowania jednostki w życiu zawodowym. Osoby ze spektrum autyzmu mogą przejawiać wyjątkowe zainteresowanie obiektami, zjawiskami albo wybranymi dziedzinami nauki, np. matematyką, fizyką, informatyką. Pole zainteresowań może stać się bardzo ograniczone i mocno absorbujące dla dziecka oraz otoczenia. W tym momencie może zapalić się u rodziców lampka ostrzegawcza, ponieważ pojawia się obawa o „zatracanie się” w jednej dziedzinie kosztem nabywania kompetencji społecznych. Nic bardziej mylnego, to właśnie poprzez swoje pasję dziecko, będzie potrafiło otworzyć się na osobę, posiadającą takie samo zainteresowanie.              

W psychoedukacji w spektrum autyzmu dziecka ze specjalistami zdajemy sobie sprawę jak ważne jest odpowiednie ukierunkowanie dziecka na przeróżne aktywności. Pamiętajmy o tym, że zainteresowania osób ze spektrum autyzmu mają w sobie duży potencjał, ponieważ mogą być dobrym początkiem rozwoju relacji zawodowych. Realizowane są niestety często samotnie, bez udziału bliskich osób i rówieśników. Dlatego w naszej pracy skupiamy się na tym, żeby podczas zajęć rozwijających swoje talenty osoby w spektrum autyzmu nawiązywały relację z innymi, których zainteresowania mogą być podobne w większym lub mniejszym stopniu.  W ten sposób możliwe jest stworzenie nici porozumienia i szansy na przyjacielskie czy partnerskie kontakty. Dodatkowo bycie specjalistą w konkretnej dziedzinie zapewnia każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz szansę na spełnienie. Nietypowe zainteresowania osoby ze spektrum autyzmu dają możliwość wyrażenia swoich uczuć, myśli, emocji. Właśnie z tego powodu zainteresowania pełnią tak ważną rolę w trakcie wybierania zawodu przez młodego człowieka i to powinna być podstawa psychoedukacji. 

Tekst autorski: Aleksandra Kotala

pedagog specjalny, nauczycielka języka polskiego, która w swoich metodach bazuje na bez przemocowej edukacji, osoba pełna zrozumienia i wsparcia dla specyfiki spektrum autyzmu